0

"อัญมณีแห่งการงาน การค้า"

แหวนไหมทอง I Golden Rutile


เชื่อกันว่า”...แหวนไหมทอง...

ใครมีไว้หรือสวมใส่ก็จะนำพามาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง และโชคลาภ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่น ชำระล้างพลังด้านลบ ปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากสิ่งชั่วร้าย นอกจากนี้ช่วยเสริมอำนาจบารมีให้แก่ผู้เป็นเจ้าของอีกด้วย ส่วนทางด้านร่างกาย “อัญมณีไหมทอง” นับว่ามีพลังงานสูงในการดูดพลังด้านลบ ออกจากร่างกาย ช่วยให้เซลล์ร้าย ในร่างกายแตกตัว และยังช่วยบำบัดโรคมะเร็ง และเสริมภูมิคุ้มกันภายในร่างกายได้ดีอีกด้วย


กลับสู่หน้าหลัก