0

"อัญมณีแห่งความรัก และเมตตา"

แหวนโรสควอตซ์ I Rose Quatrz


“เชื่อกันว่า”...แหวนโรสควอตซ์...เป็นอัญมณีแห่งเทพวีนัสมีพลังของเพศแม่ และเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความรักและการให้อภัยสามารถขจัดความประหม่าเชื่อว่าช่วยรักษาแผลใจของคนอกหักได้

และ “อัญมณีโรสควอตซ์” ยังช่วยให้ผู้หญิงมีอารมณ์นุ่มนวล

อ่อนหวานช่วยให้ผู้ชายใจเย็นลงดังนั้น จึงนิยมนำมาใช้ในการบำบัดอารมณ์ความรู้สึกของคนที่ต้องการ ความรักความเข้าใจ 

และยังช่วยให้คู่รักมีความรักที่มั่นคงยืนยงด้วยกลับหน้าหลัก