0

"อัญมณีแห่งการปกป้อง แคล้วคลาด"

แหวนแบล็คทัวร์มาลีน I Black Tourmaline


“เชื่อกันว่า”...แหวนแบล็คทัวร์มาลีนสีดำ...จะมีคุณสมบัติในการเป็น

ตัวแทนของพลังการปกป้องช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายหรือพลังในด้านลบคุ้มครองผู้สวมใส่จากอันตรายที่มองไม่เห็นแล้วยังได้ชื่อว่าเป็นอัญมณีแห่งการบำบัด

"อัญมณีแบล็คทัวร์มาลีน" ช่วยบันดาลให้เกิดความสุขความสงบ ช่วยประสานความเข้าใจสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล ลดภาวะความตึงเครียดของจิตใจและช่วยสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้สวมใส่ได้อีกด้วย


กลับสู่หน้าหลัก