0

วิธีการวัดไซส์แหวน


ก่อนทำการสั่งแหวนลูกค้าสามารถวัดขนาดไซส์แหวนได้ด้วยตนเองอย่างง่ายกรณีที่ไม่ทราบขนาดของแหวน ได้ตามภาพนี้ เบื้องต้นเลือกซื้อสินค้า