0

"อัญมณีแห่งพลัง"

แหวนโกเมนเขียว I Green Garnet


“เชื่อกันว่า”...แหวนโกเมนเขียว...เป็นแหวนแห่งสติปัญญาช่วยในการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดี

ทำให้ผู้สวมใส่มีความสดชื่นและความสดใส เป็นที่รู้จักในการช่วยเรื่องด้านความคิด

สร้างสรรค์ และจินตนาการ สัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่ การรักษาสมดุลของมิตรภาพ

ช่วยนำความมั่งคั่งมาให้ ลดปัญหาด้านการเงิน และความวิตกกังวล นอกจากนั้น ยังแสดง

ถึงความเจริญรุ่งเรือง และความอุดมสมบูรณ์  ในด้านการบำบัดรักษา ยังเชื่อว่าช่วยกระตุ้น

การไหลเวียนของเลือดและเติมพลังในร่างกาย ช่วยให้สมองปลอดโปร่ง ในด้านจิตใจ และอารมณ์เป็นตัวเรียกศักดิ์ศรี ความเชื่อมั่น ความกระตือรือร้น และความน่านับถือ กระตุ้นความรู้สึก

และอารมณ์ ด้านความรัก ช่วยปลอบประโลมอารมณ์ในความสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อารมณ์เสียใจจากความสัมพันธ์ที่พังทลาย


กลับสู่หน้าหลัก