0

"อัญมณีแห่งสุขภาพดี"

แหวนโกเมนแดง I Red Garnet


“เชื่อกันว่า”...แหวนโกเมนแดง...เสริมสร้างบารมีให้แก่ผู้สวมใส่

สร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นสัญลักษณ์แห่งการเติบโตหากมีกิจการจะค้าขายดี “อัญมณีโกเมนแดง” เป็นอัญมณีที่ได้รับความนิยมมาแต่โบราณทั้งนี้เพราะเชื่อกันว่าโกเมนแดงมีพลังในการรักษาส่งเสริมสร้างสรรค์ และนำพาความรุ่งเรืองมาสู่ผู้ครอบครอง...ว่ากันว่า

หากนักเดินทางพกพาโกเมนแดงติดตัวเชื่อว่าจะช่วย

ส่องว่างเป็นแสงนำทางในยามที่ต้องเผชิญกับความมืดมิด หรือโรคภัย


กลับสู่หน้าหลัก

สุภาพ - โกเมนแดง
SALE

สุภาพ - โกเมนแดง

9900 บาท
8900 บาท
สุภาพ - โกเมนแดง
SALE

สุภาพ - โกเมนแดง

2390 บาท
1900 บาท