null

0
ความลับของอัญมณี I Secret Gemstone


ด้วยอัญมณีหลาหลายชนิด ที่ซ่อนความลับ และเรื่องราวในการส่งเสริมดวงชะตาให้แก่ผู้สวมใส่ต่างกันออกไปในแต่ละชนิด SecretGems ได้คัดสรร แบ่งเรื่องราวออกเป็น 8 ความลับแห่งความสำเร็จ ที่ช่วยให้คุณได้เข้าถึงความลับแห่งอัญมณี ในแต่ละกลุ่ม ด้วยคุณสมบัติ อันยากเกินอธิบายด้วย วงล้อแห่งโชคชะตาที่คุณเท่านั้นจะเป็นผู้ควบคุมด้วยตัวคุณเอง


อ่านรายละเอียด

แหวนบุษราคัม


โรสควอตซ์ (rose quartz) อัญมณีแห่งความรักและความเมตตา ช่วยส่งเสริมความรักที่มั่นคงให้แก่ผู้สวมใส่ ช่วยปกป้องผู้สวมใส่จากความเจ็บปวด ผิดหวัง และเสียใจอ่านเพิ่มเติม

แหวนไหมทอง


โรสควอตซ์ (rose quartz) อัญมณีแห่งความรักและความเมตตา ช่วยส่งเสริมความรักที่มั่นคงให้แก่ผู้สวมใส่ ช่วยปกป้องผู้สวมใส่จากความเจ็บปวด ผิดหวัง และเสียใจอ่านเพิ่มเติม

แหวนบุษราคัม - white gold

พิเศษ 2,390.00 บาท


สั่งซื้อ


แหวนบุษราคัม - white gold

พิเศษ 2,390.00 บาท


สั่งซื้อ


แหวนบุษราคัม - white gold

พิเศษ 2,390.00 บาท


สั่งซื้อ


แหวนบุษราคัม - white gold

พิเศษ 2,390.00 บาท


สั่งซื้อแหวนโรสควอตซ์ 

     เหมาะแก‹ผูŒคŒาขาย ช‹วยส‹งเสริมความรํ่ารวย จะนำความอุดมสมบูรณ และโชคลาภมาใหŒ ควรสวมใส‹ติดกายไวŒหากมีการเจรจาเรื่องเงินทองจะเปšนผลสำเร็จ

     นอกจากนี้ ไหมทองยังช‹วยสรŒางความเชื่อมั่น ชำระลŒางพลังดŒานลบดูสินค้าทั้งหมด

แหวนสโมคกี้ควอตซ์ 

     เหมาะแก‹ผูŒคŒาขาย ช‹วยส‹งเสริมความรํ่ารวย จะนำความอุดมสมบูรณ และโชคลาภมาใหŒ ควรสวมใส‹ติดกายไวŒหากมีการเจรจาเรื่องเงินทองจะเปšนผลสำเร็จ

     นอกจากนี้ ไหมทองยังช‹วยสรŒางความเชื่อมั่น ชำระลŒางพลังดŒานลบดูสินค้าทั้งหมด

LOVE 02 (Gold)

8900 บาท
LOVE 01 (Silver)
SALE

LOVE 01 (Silver)

2900 บาท
1900 บาท
LOVE 01 (Silver)
SALE

LOVE 01 (Silver)

2900 บาท
1900 บาท

LOVE 02 (Gold)

8900 บาท


แหวนแบล็คทัวร์มาลีน


โอปอล (opal) อัญมณีแห่งความหวัง ดึงดูดเพศตรงข้าม ส่งเสริมเสน่ห์ให้แก่ผู้สวมใส่อีกทั้งช่วยกระตุ้นความคิดความสร้างสรรค์ในวงการบันเทิงทุกรูปแบบ

ดูสินค้าทั้งหมด


แหวนโอปอล

โอปอล (opal) อัญมณีแห่งความหวัง ดึงดูดเพศตรงข้าม ส่งเสริมเสน่ห์ให้แก่ผู้สวมใส่อีกทั้งช่วยกระตุ้นความคิดความสร้างสรรค์ในวงการบันเทิงทุกรูปแบบ

ดูสินค้าทั้งหมด


CHARMING 01 (silver)
SALE

CHARMING 01 (silver)

2900 บาท
1900 บาท

CHARMING 02 (Gold)

8900 บาท

CHARMING 03 (Gold)

9900 บาท

CHARMING 03 (Gold)

9900 บาท


แหวนเสริมสุขภาพ


บุษราคัม (yellow sapphire) อัญมณีแห่งพลังอำนาจ ช่วยให้การงานราบรื่นและโชคดี นำความมั่งคั่งร่ำรวย มาสู่ผู้สวมใส่ดูสินค้าทั้งหมด


แหวนเสริมสติปัญญา


บุษราคัม (yellow sapphire) อัญมณีแห่งพลังอำนาจ ช่วยให้การงานราบรื่นและโชคดี นำความมั่งคั่งร่ำรวย มาสู่ผู้สวมใส่ดูสินค้าทั้งหมด

WEALTHY 01 (silver)
SALE

WEALTHY 01 (silver)

2900 บาท
1900 บาท

WEALTHY 02 (Gold)

8900 บาท

WEALTHY 03 (Gold)

9900 บาท

WEALTHY 03 (Gold)

9900 บาท